MOCH
-
Kontakt
Facebook

Aktualności "Kasy fiskalne 2015"

Usługi i towary, których dostawę podatnik będzie musiał w 2015 r. rejestrować w kasie:
»dostawa perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0), z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,
»naprawa pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawa opon, ich zakładanie, bieżnikowanie i regenerowanie),
»wymiana opon i kół,
»badania i przeglądy techniczne pojazdów,
»opieka medyczna świadczona przez lekarzy i lekarzy dentystów,
»usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
»usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,
»usługi gastronomiczne, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia

infolinia +48 29 741 09 25

biuro@moch.pl