MOCH
-
Kontakt
Facebook

Aktualności "Badania techniczne VAT po 1 kwietnia 2014 wyjaśnienia Ministerstwa Finansów"

WYJAŚNIENIE MINISTERSTWA FINANSÓW 

Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że obowiązek przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego potwierdzającego spełnienie ustawowo określonych wymagań dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatku od towarów i usług (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2014 r.),  

 

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tylko zaświadczenia wydane przed dniem 1 kwietnia 2014 r. dotyczące pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van zachowują swoją ważność. 

 

Natomiast dla pozostałych pojazdów wymienionych w art. 86a ust. 9 pkt 1 lit. b oraz w pkt 2 ustawy, czyli: 

- pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków lub 

- pojazdów samochodowych, innych niż samochody osobowe, które posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu, 

w celu pełnego odliczania podatku VAT od wydatków z nimi związanych niezbędne będzie wykonanie nowego dodatkowego badania technicznego, co do zasady, w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. tj. do 30 czerwca 2014. 

 

Wydział Prasowy 

Biuro Ministra Finansów

 

 


infolinia +48 29 741 09 25

biuro@moch.pl